Trên 425 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được ứng dụng

Cập nhật, 22:58, Thứ Sáu, 29/04/2022 (GMT+7)

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Cụ thể, các cấp bộ Đoàn đã quan tâm tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn- Hội; giới thiệu những mô hình, điển hình tiêu biểu trên các website, mạng xã hội. Đồng thời, định hướng, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến sáng tạo và phối hợp, hỗ trợ để hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến.

Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã có gần 17.200 ý tưởng, sáng kiến đăng ký trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, trong đó có trên 425 ý tưởng, sáng kiến đã được ứng dụng. Năm 2022, các cấp bộ Đoàn sẽ phấn đấu đề xuất 6.100 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo tham gia giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm như: ô nhiễm môi trường, y tế, giáo dục, cải cách hành chính, văn hóa công sở, phòng chống tệ nạn xã hội...

PHƯƠNG VY