Xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí MinhXây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
07:01 | 10/02/2024
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Từ ý nghĩa đó, tỉnh Vĩnh Long đã xác định chuyên đề năm 2023 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới“.
Tuyên dương 61 tập thể và 110 cá nhân điển hình Tuyên dương 61 tập thể và 110 cá nhân điển hình "Dân vận khéo"
14:57 | 28/09/2023
Ngày 28/9, Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và tuyên dương những điển hình “Dân vận khéo“ giai đoạn 2021 - 2023.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽĐổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ
16:38 | 07/09/2023
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XI Đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện và quan trọng.
Học theo Bác vun đắp những giá trị tốt đẹpHọc theo Bác vun đắp những giá trị tốt đẹp
05:45 | 10/08/2023
Cán bộ, hội viên, phụ nữ (PN) Hội LHPN TP Vĩnh Long đặt ra mục tiêu “xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới“ phải gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, các cấp hội tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do cấp trên và địa phương phát động. Đời sống cán bộ hội, hội viên, PN từng bước ổn định.
Khắc ghi lời Bác: Khắc ghi lời Bác: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua"
10:17 | 11/06/2023
Đã 75 năm trôi qua nhưng sức sống “Lời kêu gọi thi đua ái quốc“ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên giá trị và ngày càng lan tỏa sâu rộng. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất“.
Thi đua học và làm theo lời BácThi đua học và làm theo lời Bác
10:58 | 31/05/2023
Thời gian qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên thay đổi lớn, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) không ngừng vươn lên trong công tác, học tập, lao động sản xuất, góp phần cùng địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Học Bác từ những điều gần gũi, thiết thựcHọc Bác từ những điều gần gũi, thiết thực
13:46 | 26/05/2023
Học tập và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, là nhu cầu tự thân trong hành trình trưởng thành của tuổi trẻ Vĩnh Long và được thể hiện bằng những việc làm giản dị, thiết thân trong công việc, đời sống…
Kỳ 3: Học Bác là tự giác nêu gươngKỳ 3: Học Bác là tự giác nêu gương
15:34 | 18/05/2023
Học và làm theo Bác bằng những cách làm hay gắn với thực tiễn cơ sở, nhiều cá nhân vượt lên khó khăn, dám nghĩ dám làm, tự giác nêu gương vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển của địa phương.
Kỳ 2: Khơi sức dân xây quê hương đổi mớiKỳ 2: Khơi sức dân xây quê hương đổi mới
05:57 | 17/05/2023
Bác Hồ từng nói: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch“.
Tư tưởng Bác soi đường, Đảng cùng nhân dân tiến bướcTư tưởng Bác soi đường, Đảng cùng nhân dân tiến bước
05:47 | 16/05/2023
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Học Bác về tính tiên phong, gương mẫuHọc Bác về tính tiên phong, gương mẫu
05:43 | 04/05/2023
Qua tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới“, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình có sức lan tỏa sâu rộng, là tấm gương sáng cho mọi người tiếp tục học tập, làm theo và tự giác thực hiện.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05
05:43 | 04/05/2023
Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát của BCĐ tổ chức học tập, triển khai, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình giám sát hàng năm của Tỉnh ủy.
TX Bình Minh: Khen thưởng 244 tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác
05:35 | 20/04/2023
Đánh giá kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới“ của Thị ủy Bình Minh cho thấy: từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị càng nhận thức rõ về trách nhiệm của mình trong xây dựng chi, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của các chi, đảng bộ đề ra.
Xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyênXác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên
15:57 | 18/04/2023
Ngày 18/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, học và làm theo BácNâng cao tinh thần trách nhiệm, học và làm theo Bác
09:39 | 12/02/2023
Với mục tiêu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Long đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Học và làm theo Bác từ những công việc hàng ngàyHọc và làm theo Bác từ những công việc hàng ngày
06:00 | 30/06/2022
Sáng tạo trong từng công việc, tận tụy, hết lòng với nhiệm vụ được giao chính là cách mà cô giáo trẻ Đổ Thạch Tiên và chị Nguyễn Ánh Nguyệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi theo họ, học và làm theo Bác không ở đâu xa, mà chính bằng những việc giản dị, gần gũi gắn liền với công việc hàng ngày của mình.
Con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hộiCon đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
05:54 | 05/06/2022
111 năm trước, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu nước sâu sắc đã quyết tâm ra đi để tìm con đường giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc.
Học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thựcHọc Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực
05:54 | 02/06/2022
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“, năm qua, lực lượng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) của tỉnh đã đồng lòng, nỗ lực vượt khó, tích cực tham gia các phong trào thi đua cùng đơn vị, địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phát triển kinh tế- xã hội.
Công an tỉnh: 101 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo BácCông an tỉnh: 101 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo Bác
06:22 | 14/05/2022
Ngày 9/5, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2021, gắn với phong trào thi đua “CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy“ và tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ“.
Nhiều mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo BácNhiều mô hình hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác
06:22 | 14/05/2022
Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 (ảnh).
.