Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người theo tư tưởng Hồ Chí MinhPhát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh
14:32 | 18/05/2024
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy:“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người“, con người có đạo đức, trí tuệ, văn hóa, sức khỏe vừa là động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng.
Kỳ 2: Xây dựng văn hóa, con người trong khối đại đoàn kết toàn dân tộcKỳ 2: Xây dựng văn hóa, con người trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
14:32 | 18/05/2024
Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong sự nghiệp cách mạng; hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy vai trò trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó, ngày càng có nhiều tấm gương bình dị mà cao quý; có sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo Bác.
Kỳ 3: Tu dưỡng, rèn luyện trở thành thế hệ trẻ Kỳ 3: Tu dưỡng, rèn luyện trở thành thế hệ trẻ "vừa hồng, vừa chuyên"
14:33 | 18/05/2024
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa, góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đối với mỗi cá nhân, nhất là với “lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội“. Noi theo gương Người, “những bông hoa thanh niên trong vườn Bác“ như tiếp thêm sức mạnh để học tập, công tác, càng yêu quê hương và cháy bỏng khát vọng cống hiến cho địa phương mình.
Kỳ 4: Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tựKỳ 4: Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự
14:33 | 18/05/2024
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Giữ gìn trật tự, trị an tốt thì dân mới an cư lạc nghiệp“. Những năm qua, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) luôn là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.
Kỳ cuối: Lan tỏa những giá trị tốt đẹpKỳ cuối: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp
14:34 | 18/05/2024
Là danh nhân văn hóa kiệt xuất được UNESCO ghi nhận bởi có sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh tượng trưng cao đẹp cho cốt cách văn hóa dân tộc, thống nhất với các yếu tố văn hóa nhân loại. Người cho rằng: “Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn“.
Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểuLiên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu
20:16 | 24/04/2024
Chiều 24/4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới“ và gặp mặt biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc năm 2023.
Tuyên dương 140 tập thể, cá nhân học tập làm theo Bác chuyên đề năm 2023Tuyên dương 140 tập thể, cá nhân học tập làm theo Bác chuyên đề năm 2023
14:17 | 16/04/2024
Ngày 16/4, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Chú trọng vai trò nêu gương trong học tập và làm theo BácChú trọng vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác
17:02 | 15/03/2024
Ngày 15/3, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Long hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2023.
Xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí MinhXây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
07:01 | 10/02/2024
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Từ ý nghĩa đó, tỉnh Vĩnh Long đã xác định chuyên đề năm 2023 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới“.
Tuyên dương 61 tập thể và 110 cá nhân điển hình Tuyên dương 61 tập thể và 110 cá nhân điển hình "Dân vận khéo"
14:57 | 28/09/2023
Ngày 28/9, Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và tuyên dương những điển hình “Dân vận khéo“ giai đoạn 2021 - 2023.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽĐổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ
16:38 | 07/09/2023
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XI Đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện và quan trọng.
Học theo Bác vun đắp những giá trị tốt đẹpHọc theo Bác vun đắp những giá trị tốt đẹp
05:45 | 10/08/2023
Cán bộ, hội viên, phụ nữ (PN) Hội LHPN TP Vĩnh Long đặt ra mục tiêu “xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới“ phải gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, các cấp hội tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do cấp trên và địa phương phát động. Đời sống cán bộ hội, hội viên, PN từng bước ổn định.
Khắc ghi lời Bác: Khắc ghi lời Bác: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua"
10:17 | 11/06/2023
Đã 75 năm trôi qua nhưng sức sống “Lời kêu gọi thi đua ái quốc“ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên giá trị và ngày càng lan tỏa sâu rộng. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất“.
Thi đua học và làm theo lời BácThi đua học và làm theo lời Bác
10:58 | 31/05/2023
Thời gian qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên thay đổi lớn, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) không ngừng vươn lên trong công tác, học tập, lao động sản xuất, góp phần cùng địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Học Bác từ những điều gần gũi, thiết thựcHọc Bác từ những điều gần gũi, thiết thực
13:46 | 26/05/2023
Học tập và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, là nhu cầu tự thân trong hành trình trưởng thành của tuổi trẻ Vĩnh Long và được thể hiện bằng những việc làm giản dị, thiết thân trong công việc, đời sống…
Kỳ 3: Học Bác là tự giác nêu gươngKỳ 3: Học Bác là tự giác nêu gương
15:34 | 18/05/2023
Học và làm theo Bác bằng những cách làm hay gắn với thực tiễn cơ sở, nhiều cá nhân vượt lên khó khăn, dám nghĩ dám làm, tự giác nêu gương vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển của địa phương.
Kỳ 2: Khơi sức dân xây quê hương đổi mớiKỳ 2: Khơi sức dân xây quê hương đổi mới
05:57 | 17/05/2023
Bác Hồ từng nói: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch“.
Tư tưởng Bác soi đường, Đảng cùng nhân dân tiến bướcTư tưởng Bác soi đường, Đảng cùng nhân dân tiến bước
05:47 | 16/05/2023
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Học Bác về tính tiên phong, gương mẫuHọc Bác về tính tiên phong, gương mẫu
05:43 | 04/05/2023
Qua tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới“, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình có sức lan tỏa sâu rộng, là tấm gương sáng cho mọi người tiếp tục học tập, làm theo và tự giác thực hiện.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05
05:43 | 04/05/2023
Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát của BCĐ tổ chức học tập, triển khai, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình giám sát hàng năm của Tỉnh ủy.
.