Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID)

Cập nhật, 22:09, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

Kể từ ngày 10/5/2023, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (bao gồm dịch vụ thuế điện tử eTax phân hệ doanh nghiệp, cá nhân; dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di dộng eTax Mobile) nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp.

Cục Thuế Vĩnh Long thông báo cho người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nội dung sau: người nộp thuế sử dụng mã ID khoản phải nộp để thực hiện tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế; nộp tiền vào ngân sách nhà nước; tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, người nộp thuế liên hệ Cục Thuế để được hỗ trợ.

NGỌC SƠN