Các hành vi bị cấm trong quản lý thuế, trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ

Cập nhật, 22:09, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

Các hành vi bị cấm trong quản lý thuế và trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ là các hành vi vi phạm quy định của pháp luật thuế và hóa đơn, chứng từ. Các hành vi này có thể gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng tới công bằng trong kinh doanh và cạnh tranh hợp pháp giữa các doanh nghiệp.

Dưới đây là các hành vi bị cấm trong quản lý thuế, lĩnh vực hóa đơn, chứng từ đã được quy định cụ thể trong Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ:

1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế

Tại Điều 6 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế gồm:

- Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế.

- Gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế.

- Lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế.

- Cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp.

- Cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ.

- Sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật.

- Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

- Làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin người nộp thuế.

2. Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn chứng từ

Tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ đối với tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan gồm:

- Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

- Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, cụ thể các hành vi cản trở gây tổn hại sức khỏe, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;

- Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ;

- Đưa hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan hóa đơn, chứng từ nhằm mưu lợi bất chính.

Trên đây là các hành vi bị cấm trong lĩnh vực quản lý thuế và trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ theo quy định hiện hành. Để tránh các hình thức bị xử lý hay bị phạt tiền, các doanh nghiệp, cộng đồng người nộp thuế cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật thuế và quy định về hóa đơn, chứng từ.

Phòng Tuyên truyền-
Hỗ trợ người nộp thuế