Đến tháng 5: Phấn đấu thu đạt trên 48% so dự toán pháp lệnh được giao

Cập nhật, 22:10, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

Trong tháng 5/2023, ngành thuế tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt 10 nhiệm vụ; 22 giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2023; Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Chủ động theo dõi, bám sát diễn biến kinh tế- xã hội, thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, dự báo những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách nhà nước. Phấn đấu thu đến tháng 5/2023 đạt 48,3% so dự toán pháp lệnh được giao.

Trong 4 tháng đầu năm, tổng thu nội địa của tỉnh đạt 41,69% so với dự toán năm, bằng 122% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 12/17 nguồn thu đạt, vượt so với mức độ bình quân dự toán năm. Tất cả 9 đơn vị thu đạt, vượt mức bình quân dự toán pháp lệnh năm. Nhìn chung, các đơn vị có quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong tháng 4/2023, và đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, qua phân tích kết quả thực hiện, công tác quản lý thuế vẫn còn những tồn tại như một số nguồn thu có mức độ thu 4 tháng chưa đạt tiến độ dự toán như: thuế bảo vệ môi trường; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tổng nợ thuế dự kiến vẫn tăng 40% so với nợ cuối năm 2022.

LÝ AN