Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Cập nhật, 22:09, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

Để thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg (Đề án 06), đồng thời, nhằm đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST), ngành thuế tỉnh Vĩnh Long đồng loạt triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân của người nộp thuế (NNT).

Theo đó, NNT là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; người  phụ thuộc của NNT; cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; cá nhân là đại diện hộ kinh doanh sử dụng MST 10 số sẽ phải thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin vào dữ liệu MST cá nhân để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mục tiêu của Đề án 06.

NNT là cá nhân có thể lựa chọn 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử

NNT truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, tìm kiếm thủ tục hành chính: “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” hoặc truy cập vào đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.a010244

Hoặc NNT truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ chọn tab “Cá nhân”/Đăng nhập và nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.

Cách 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

NNT là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả.

NNT là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cách 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú đối với trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập.

THÙY LINH