Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

Cập nhật, 14:13, Thứ Năm, 27/10/2022 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (CNTT - CĐS) trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”.

Theo đó, yêu cầu nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng CNTT - CĐS; xây dựng, phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số thống nhất, phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; xây dựng nền tảng kết nối giao thương trên môi trường số hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế; xây dựng, phát triển, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các mô hình mẫu về ứng dụng CNTT - CĐS trong hoạt động xúc tiến thương mại; nhân rộng các mô hình thành công;… Đồng thời cần hoàn thiện cơ chế, chính sách ứng dụng CNTT - CĐS trong hoạt động xúc tiến thương mại.

CÔNG NGÔN