Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Tham mưu điều động, bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ sau bầu cử HĐND các cấp

Cập nhật, 06:03, Thứ Năm, 14/10/2021 (GMT+7)

(VLO) Trong quý III/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu kịp thời việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn 8 trường hợp sau bầu cử HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, hiệp y Trung ương điều động giới thiệu bầu cử 3 trường hợp; thống nhất cho chủ trương về công tác cán bộ 27 trường hợp; xét chuyển cán bộ, công chức 9 trường hợp.

Song song đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thống nhất nhân sự Hội Người cao tuổi tỉnh; nhân sự Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026; xây dựng đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức lên hạng II trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội năm 2021; kế hoạch thi tuyển công chức, viên chức khối đảng cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 theo vị trí việc làm.

Trong những tháng cuối năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021; chuẩn bị nội dung kiểm điểm sâu đối với các tập thể, cá nhân năm 2021 (nếu có).

Tổ chức thi tuyển công chức; thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức và thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; xét trao giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 cấp tỉnh…

BÙI THANH