Tiếp thu ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội

Cập nhật, 04:55, Thứ Tư, 09/12/2020 (GMT+7)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, cán bộ, đảng viên, nhân dân rất quan tâm tới dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, thể hiện quyền dân chủ thực sự.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, “văn kiện là văn bia” nên việc xây dựng, hoàn thiện phải phản ánh tiếng nói chung, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, “văn kiện là văn bia” nên việc xây dựng, hoàn thiện phải phản ánh tiếng nói chung, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 8/12/2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để tiếp thu ý kiến đóng góp của các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; thảo luận, cho ý kiến hoàn chỉnh dự thảo lần cuối các văn kiện, chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) xem xét, quyết định, hoàn tất việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự cuộc họp có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đại diện các Tiểu ban Đại hội XIII của Đảng và lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã nghe các đồng chí Tổ trưởng Tổ Biên tập Báo cáo Chính trị, Tổ trưởng Tổ Biên tập Báo cáo kinh tế- xã hội, Tổ trưởng Tổ Biên tập Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII
của Đảng.

Theo đó, từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, các tiểu ban và các cơ quan liên quan đã khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện, gửi xin ý kiến của Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 20/10/2020 để xin ý kiến rộng rãi của toàn dân.

Văn phòng Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, MTTQ Việt Nam khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp ý kiến góp ý của 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta định cư ở nước ngoài đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.Ảnh: TTXVN

Các tiểu ban, đặc biệt là các tổ biên tập đã dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, phân tích các ý kiến góp ý; nhiều lần tổ chức họp, thảo luận, nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoan nghênh, cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội, của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân và đất nước.

Các tiểu ban và các cơ quan liên quan đã khẩn trương hoàn thiện, công bố dự thảo lấy ý kiến của nhân dân; nghiêm túc tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng và phù hợp, xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cho rằng, dự thảo các văn kiện trình đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Hệ thống các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng đã có sự thống nhất cao, thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng ta, dân tộc ta.

Bộ Chính trị yêu cầu các tiểu ban chỉ đạo các tổ biên tập khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sớm hoàn thiện dự thảo các văn kiện và báo cáo tiếp thu, giải trình để kịp trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định, hoàn tất công việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII
của Đảng.  

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong hệ thống các báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác phải thống nhất với báo cáo trung tâm.

Thời gian còn lại rất ngắn, các tổ biên tập, các tiểu ban cần tập trung, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn kiện, bảo đảm nội dung chuẩn xác.

Các tổ biên tập phải hết sức trân trọng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của các nhà khoa học, trí thức, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện; cần thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng, chuẩn xác, tập trung cao nhất cho công việc này, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân rất quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, thể hiện quyền dân chủ thực sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp, đồng thời nhấn mạnh “hết sức tiếp thu các ý kiến xác đáng”.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, báo cáo tại đại hội, tức là báo cáo về các văn kiện trình đại hội, phải tổng hợp được tất cả các báo cáo khác, chính xác, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

“Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau”, vì vậy, việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện phải phản ánh tiếng nói chung, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự thảo văn kiện đại hội lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

PV (Theo SGGPO)