Năm 2020: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết nạp mới 160 đảng viên

Cập nhật, 14:49, Thứ Ba, 02/02/2021 (GMT+7)

(VLO) Năm 2020, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ra quyết định kết nạp 160 đảng viên mới; công nhận 212 đảng viên chính thức; tổng số đảng viên hiện nay của Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là 5.338 đảng viên (trong đó: 165 đảng viên dự bị).

Các cấp ủy cơ sở đã xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020, có 97,91% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 933 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Trong năm, đã thực hiện kiểm tra 4 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả có 3 đảng viên không vi phạm, 1 có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đồng thời thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên vi phạm về những điều đảng viên không được làm, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý… Hình thức kỷ luật gồm khiển trách 3 và cảnh cáo 1.

HẢI YẾN