Phát động Phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Vĩnh Long năm 2024"
18:48 | 24/04/2024
Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tổ chức phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Vĩnh Long năm 2024“ nhằm lan tỏa mạnh mẽ cuộc thi sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia.
Sách của TBT Nguyễn Phú Trọng: Sách của TBT Nguyễn Phú Trọng: "Kho tàng giá trị" về công tác đối ngoại
15:51 | 01/12/2023
Với việc ra mắt Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam“ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một dấu mốc mới. Cuốn sách sẽ là tài liệu quý giá cho các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao là một “kho tàng giá trị“ để tham khảo và vận dụng vào thực tế.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
06:08 | 27/12/2023
Ngày 26/12, BCĐ 35 của Tỉnh ủy tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Kỳ cuối: 93 năm Đảng luôn vì nước, vì dân!Kỳ cuối: 93 năm Đảng luôn vì nước, vì dân!
09:06 | 28/09/2023
Mặc dù hơn 90 năm qua, đường lối của Đảng luôn được toàn dân ủng hộ, đó là đánh đổ các đế quốc xâm lược và tay sai, giành độc lập, tự do cho dân tộc; đánh đổ chế độ phong kiến để xây dựng nền dân chủ cộng hòa, đem lại nền dân chủ thật sự cho Nhân dân lao động, đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa- một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh theo quy luật phát triển.
Kỳ 2 : Kỳ 2 : "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một"
12:45 | 27/09/2023
Giải phóng miền Nam thoát khỏi sự cai trị của đế quốc Mỹ và tay sai để thống nhất đất nước là sự nghiệp vĩ đại của cách mạng Việt Nam, bởi “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một“ (Hồ Chí Minh). Tuy vậy, không rõ nhân danh ai mà chúng viết là: miền Nam đâu cần giải phóng?
Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cách mạng Việt NamChủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cách mạng Việt Nam
11:39 | 26/09/2023
Bọn phản động trong nước và ngoài nước gần đây chống phá Đảng ta từ nguồn gốc hệ tư tưởng lý luận đến đường lối chính trị cách mạng Việt Nam nhằm mục đích gây hoài nghi cho người đọc, bào mòn niềm tin,… dẫn đến người đọc mất phương hướng.
Lan tỏa niềm tin và khát vọng về chủ nghĩa xã hộiLan tỏa niềm tin và khát vọng về chủ nghĩa xã hội
05:36 | 24/08/2023
Đạt giải nhất Hội thi tìm hiểu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam“ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ThS Lê Thị Ngọc Nữ- giảng viên Trường Chính trị Phạm Hùng, đã chia sẻ cảm nhận về vấn đề vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH mà Tổng Bí thư đã đề cập trong tác phẩm.
Định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngĐịnh hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
06:15 | 27/07/2023
Bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Trong đó, trọng yếu là đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Văn học, nghệ thuật góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngVăn học, nghệ thuật góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
13:23 | 27/06/2023
Nền tảng tư tưởng của Đảng là gốc, là cội nguồn của sức mạnh dân tộc, là lợi ích của quốc gia dân tộc, là kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam và sự hướng tới văn minh của nhân loại.
Vai trò của báo chí đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
06:32 | 19/06/2023
Từ khi thành lập đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Lan tỏa tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngLan tỏa tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
05:36 | 29/03/2023
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngPhát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
18:27 | 24/03/2023
Ngày 24/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngPhát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
15:00 | 24/03/2023
Ngày 24/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Nâng cao ý thức, bảo vệ nền tảng tư tưởng trong học sinh, sinh viênNâng cao ý thức, bảo vệ nền tảng tư tưởng trong học sinh, sinh viên
06:05 | 15/02/2023
Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là khâu quan trọng, giúp giảm thiểu số vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, nhất là trong môi trường giáo dục.
Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngPhát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
14:47 | 01/02/2023
Ngày 1/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023“.
Phát huy vai trò tuổi trẻ bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngPhát huy vai trò tuổi trẻ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
05:42 | 21/10/2022
Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã nhập cuộc tích cực với những cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần giáo dục, nâng cao hiểu biết cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Báo chí góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngBáo chí góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
09:58 | 21/06/2022
Thực hiện trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng“, thời gian qua, phóng viên- nhà báo đã phát huy vai trò tiên phong xung kích trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, lấy bảo vệ là chính, kết hợp với đấu tranh trực diện những âm mưu và thủ đoạn trên báo chí về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Vai trò của báo chí trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngVai trò của báo chí trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
20:08 | 15/06/2022
Đó là chủ đề của buổi tọa đàm do Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long tổ chức chiều 15/6.
Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngPhát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
23:10 | 01/03/2022
Sáng nay (1/3), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Họp báo phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022.
Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngNêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
14:05 | 28/12/2021
Ngày 28/12/2021, BCĐ về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (BCĐ 35) của Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
.