Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cách mạng Việt Nam

Cập nhật, 11:39, Thứ Ba, 26/09/2023 (GMT+7)

Bọn phản động trong nước và ngoài nước gần đây chống phá Đảng ta từ nguồn gốc hệ tư tưởng lý luận đến đường lối chính trị cách mạng Việt Nam nhằm mục đích gây hoài nghi cho người đọc, bào mòn niềm tin,… dẫn đến người đọc mất phương hướng.

Để góp phần vạch trần sự xảo trá, giả dối, ngụy biện trong các luận điểm phản khoa học của chúng, bài viết nhiều kỳ “Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cách mạng Việt Nam” nhằm hưởng ứng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí như tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” chỉ ra.

Kỳ 1: Các thế lực phản động, thù địch chống

Chủ nghĩa Mác- Lênin bất chấp phải trái

Chân dung C.Mác và Lênin.Ảnh: Internet
Chân dung C.Mác và Lênin.Ảnh: Internet
Nhiều năm qua, các thế lực, các cá nhân phản động, thù địch ra sức chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...
 
Bằng những thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm và luận điệu sai trái, thù địch, sử dụng mọi phương tiện có thể, nhất là các nền tảng mạng xã hội trên internet, chúng tập trung tuyên truyền, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác- Lênin, đả kích bản chất nền tảng tư tưởng Đảng ta, của chế độ ta; đặt chuyện bôi nhọ hòng hạ bệ lãnh tụ thần tượng của Nhân dân Việt Nam; kích động các phần tử bất mãn, thoái hóa biến chất, số cơ hội chính trị trong nước chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 
 
Xuyên tạc, đả kích, dựng chuyện bôi nhọ Chủ nghĩa Mác- Lênin
 
Lịch sử thế giới vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ XX xảy ra cuộc khủng hoảng lớn tại Liên Xô và các nước Đông Âu theo con đường xã hội chủ nghĩa. Khủng hoảng đến nỗi làm tan rã nhiều đảng cộng sản, đảng công nhân, làm sụp đổ các nhà nước vô sản sau gần 70 năm xây dựng. Biến cố này làm các phần tử, các thế lực chống cộng sản trên thế giới cũng như Việt Nam nắm bắt và ra sức tuyên truyền xuyên tạc, chống phá dữ dội cách mạng Việt Nam và Đảng ta.
 
Sau hơn 30 năm, nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng mang tính lịch sử này đã được làm rõ. Đó không phải là khủng hoảng của học thuyết cộng sản mà chính là khủng hoảng của con đường và mô hình xã hội chủ nghĩa mà đảng cộng sản tại các quốc gia này ngộ nhận và áp dụng.
 
Bằng chứng là từ biến cố xảy ra đến nay, tại một số quốc gia tuyên bố đi lên chủ nghĩa xã hội do đảng cộng sản lãnh đạo vẫn đứng vững, vẫn mạnh về chính trị, xã hội, kinh tế, thậm chí có quốc gia như Trung Quốc đang có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, mặc dù có dân số đông thuộc hàng nhất, nhì thế giới.
 
Như Việt Nam có nền chính trị ngày càng ổn định, không ngừng đổi mới, có nền kinh tế luôn phát triển, thậm chí vẫn tăng trưởng ngay trong dịch bệnh; có đường lối ngoại giao đa dạng, năng động hòa hiếu với bạn bè,…
 
Thực tế đó là bằng chứng hiển nhiên, hùng hồn rằng thế giới này đâu chỉ có một và chỉ một con đường là theo chủ nghĩa tư bản mới tiến bộ, mới phù hợp quy luật phát triển? Kinh tế thị trường đâu phải là độc quyền của chủ nghĩa tư bản?
 
Tuy nhiên, dựa vào cuộc khủng hoảng này, những kẻ phản động, những thế lực chống phá khai thác tối đa, lấy làm tiền đề để chống Chủ nghĩa Mác- Lênin, chống chủ nghĩa xã hội, chống Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc, kích động chống Nhà nước Việt Nam quyết liệt.
 
Khi viết chúng triệt để khai thác và chỉ châm bẩm vào những sai lầm, những khuyết tật, những hạn chế của các nước từng trải qua chế độ xã hội mà giới lãnh đạo nước đó “tự cho rằng xây dựng xã hội chủ nghĩa thành công” gây ra hậu quả nghiêm trọng về xã hội.
 
Từ đó, chúng kết luận do chế độ xã hội chủ nghĩa tạo ra và cho rằng bất cứ nước nào theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng dẫn đến kết cục như vậy, để đi đến khẳng định đó là “bản chất của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản”.
 
Trên mạng Facebook chúng viết: “Trong lịch sử nhân loại, không có một chủ nghĩa nào tàn bạo hơn chủ nghĩa cộng sản. Từ khi Tuyên ngôn đảng cộng sản ra đời năm 1848 cho đến khi bức tường Bá Linh bị đập đổ vào 1989, khoảng gần trăm triệu người từ nhiều quốc gia đã bị giết. Hơn ba mươi năm qua, mặc dù ngọn lửa vô thần đã tắt trên phần lớn quả địa cầu, một góc trời phương đông lửa vẫn còn đỏ rực, nhà tù vẫn còn giam giữ nhiều người bất đồng với chế độ độc tài toàn trị và tự do vẫn là một bóng mây xa. 
 
Bởi vì chủ nghĩa Cộng sản trang bị cho chúng một quyền lực tuyệt đối, một niềm tin cuối cùng, một lối thoát tinh thần, một chỗ dựa lý luận để giải thích cho hành động bất nhân của chúng”. (trích nguyên văn)
 
Các lập luận trên của chúng có cơ sở không?
 
Chủ nghĩa Mác- Lênin là hệ thống lý luận hội đủ tính khoa học và cách mạng 
 
Vậy, vấn đề là vì sao các thế lực, các cá nhân phản động, thù địch lại điên cuồng chống phá Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn?
 
Đó là vì Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta; là hệ thống lý luận hội đủ tính khoa học và cách mạng, chứng minh sự vận động khách quan của tiến trình lịch sử nhân loại.
 
Chủ nghĩa Mác- Lênin đã chỉ rõ sự vận động mang tính quy luật phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... chứng minh tính khoa học, cách mạng của sự vận động đó, khẳng định tương lai của nhân loại là chủ nghĩa cộng sản; chỉ ra con đường đấu tranh giai cấp giành độc lập dân tộc và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 
Các nhà lý luận của giai cấp vô sản sau Mác- Lênin đều thừa nhận công lao to lớn, vĩ đại của C.Mác, Ph.Ănghen và Lênin; tôn vinh các ông là bậc vĩ nhân khi lần đầu tiên trong lịch sử vạch ra hệ tư tưởng của giai cấp vô sản hướng đến giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại thoát khỏi mọi áp bức, bất công, xây dựng một xã hội mới hoàn toàn tốt đẹp.
 
Các học giả, không chỉ các nhà tư tưởng của giai cấp vô sản, mà ngay cả các nhà khoa học, các nhà lý luận hàng đầu của các nước tư bản cũng thừa nhận tính khoa học, cách mạng, tính nhân văn sâu sắc của Chủ nghĩa Mác- Lênin.
 
Giắc-Đê-Riđa, là viện sĩ hàng đầu của Pháp đã bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ nghĩa Mác- Lênin, trong khi đề cao hệ tư tưởng của Chủ nghĩa Mác, về sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng lớn và trở thành trục chính của nhân loại trong tương lai, ông cho rằng, chính Chủ nghĩa Mác- Lênin đã thể hiện tính ưu trội ở chỗ, chủ nghĩa đó hướng đến mục tiêu xuyên suốt là cho con người, vì loài người.
 
Ngược lại, hệ tư tưởng của giai cấp tư sản không hướng đến mục tiêu vì con người và loài người. Mục tiêu cơ bản của chủ nghĩa tư bản là lợi nhuận tối đa cho một nhóm người, đó là các công ty xuyên quốc gia, bọn tài phiệt... trong xã hội tư bản.
 
Chẳng hạn, tại Mỹ, một nước giàu đứng đầu thế giới hàng chục năm, một “siêu cường quốc” nhưng lượng tài sản khổng lồ chủ yếu nằm trong tay các nhà tài phiệt và các công ty đa quốc gia. Theo dữ liệu năm 2021 từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tổng số tiền và tài sản của 50 người giàu nhất nước Mỹ đã gần bằng tổng số tiền và tài sản của 165 triệu người Mỹ nghèo nhất cộng lại, tức là 1/2 dân số Mỹ.
 
Vậy thử hỏi, trong xã hội tư bản, công bằng, bình đẳng ở đâu?!
 
Còn về chính trị, hỏi rằng các cuộc chiến tranh lớn, nhỏ trong suốt 3 thế kỷ XIII, XIX, XX tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi do ai gây ra. Đó không phải là các nước đế quốc châu Âu, châu Mỹ sao? Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,… từng có bao nhiêu nước thuộc địa để vơ vét tài nguyên, bóc lột sức lao động, coi con người như hàng hóa, mua bán người dân thuộc địa từ các nước đem về làm giàu cho chính quốc?
 
Còn tại Việt Nam, đâu phải tới năm 1930 mới có chiến tranh, mà chiến tranh tại Việt Nam đã bắt đầu từ năm 1858 khi quân đội Pháp bắn những phát đại bác đầu tiên từ chiến hạm ngoài biển Đông vào Đà Nẵng rồi.
 
Vậy một tư tưởng, một học thuyết như tư bản- đem súng đạn từ chính quốc sang nước khác cướp tài nguyên, gây ra chiến tranh chết chóc, đau thương cho dân nước khác, muốn đưa nước khác “lùi về thời đồ đá”; cấm vận kiềm chế nước khác phát triển kinh tế, xã hội để dễ thống trị mà xem là văn minh, là mô hình, là tiến bộ, là mục tiêu của loài người sao?!
 
HOÀNG NGUYÊN
(Còn tiếp)