Lan tỏa niềm tin và khát vọng về chủ nghĩa xã hội

Cập nhật, 05:36, Thứ Năm, 24/08/2023 (GMT+7)
Giảng viên Lê Thị Ngọc Nữ đạt giải nhất hội thi tìm hiểu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Giảng viên Lê Thị Ngọc Nữ đạt giải nhất hội thi tìm hiểu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

(VLO) Đạt giải nhất Hội thi tìm hiểu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ThS Lê Thị Ngọc Nữ- giảng viên Trường Chính trị Phạm Hùng, đã chia sẻ cảm nhận về vấn đề vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH mà Tổng Bí thư đã đề cập trong tác phẩm. Qua đó bày tỏ niềm tin, khát vọng vươn tới CNXH của bản thân mà tác phẩm đã vun đắp vào lý tưởng cách mạng của mình.

Khát vọng vươn lên chủ nghĩa xã hội

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, rất toàn diện về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Tác phẩm với lời văn dung dị, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, mang tính thuyết phục đối với nhân dân; củng cố, nâng cao tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và là sự chỉ đạo mạnh mẽ, có uy lực đối với Đảng và
Nhà nước.

Theo giảng viên Lê Thị Ngọc Nữ, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, giữ vững niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào con đường đi lên CNXH cho học viên là mục tiêu hàng đầu mà nhà trường đặt ra.

Do vậy, việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và truyền đạt những nội dung trong tác phẩm đến học viên được nhà trường đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh thực hiện.

“Bản thân là một giảng viên dạy lý luận chính trị, sau khi đọc xong tác phẩm, niềm tin về CNXH trong tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tôi tin tưởng, tôi khát khao về CNXH trên đất nước mình.

Khép quyển sách lại, tôi tự hỏi mình đã làm được gì và phải làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ, xứng đáng với niềm tin mà Đảng đã giao, xứng đáng với màu cờ Tổ quốc.

Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong tôi, là động lực thôi thúc tôi không ngừng phấn đấu rèn luyện bản thân, tận tụy thực hiện nhiệm vụ được giao”- giảng viên Lê Thị Ngọc Nữ chia sẻ.

Sau khi nghiên cứu tác phẩm, trong công tác giảng dạy, những nội dung về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đã cung cấp, chỉ dẫn cho cô Ngọc Nữ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn vô cùng thuyết phục, sinh động trong toàn cảnh bức tranh xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay.

Từ việc luận giải, tuyên truyền những nội dung mà Tổng Bí thư đã khái quát trong tác phẩm, cùng với niềm đam mê giảng dạy, cô Ngọc Nữ đã giúp các học viên có nhận thức đúng đắn về các vấn đề CNXH, hình thành thế giới quan và tư duy khoa học về con đường đi lên CNXH của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Từ đây, học viên chủ động trang bị cho mình một sức đề kháng sẵn sàng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn, cô Ngọc Nữ thường xuyên gắn kết chủ đề nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học với những lý luận, luận cứ mà tác phẩm đề cập.

Ngoài ra, cô còn tích cực viết bài tuyên truyền, vận dụng, phân tích, học tập từ tác phẩm; cộng tác với các chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tận dụng khai thác sức mạnh từ mạng xã hội với những bài viết mang đầy tính chiến đấu mà tác phẩm đã thổi vào.

Bên cạnh đó, để hiện thực hóa khát vọng góp phần xây dựng thành công CNXH, cô Ngọc Nữ luôn nỗ lực hết mình để rèn luyện đạo đức cộng sản, rèn luyện trí tuệ để có đủ trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời kỳ hội nhập mới hiện nay.

Giảng viên Lê Thị Ngọc Nữ chia sẻ, tác phẩm đã tạo trong tôi một niềm tin son sắt, một lý tưởng cách mạng, một khát khao cống hiến, góp phần đưa đất nước tiến lên CNXH.

Tác phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thiết kế tầm nhìn, giúp chúng ta nhận rõ bước đi của mình, toàn Đảng, toàn dân thống nhất một lòng, cùng xây dựng một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, đây chính là chìa khóa mở ra một CNXH phát triển cường thịnh trên quê hương, đất nước Việt Nam.

Phấn đấu học tập làm theo Bác

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, giảng viên Lê Thị Ngọc Nữ luôn chấp hành ý thức kỷ luật tốt, chủ động nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, rèn luyện tác phong trong công tác.

Trong sinh hoạt chi bộ, cô Ngọc Nữ luôn thực hiện nghiêm túc việc học tập các nghị quyết, nghiêm túc phê bình và tự phê bình, thảo luận đóng góp ý kiến sinh hoạt chuyên đề.

Trong sinh hoạt đảng viên nơi cư trú, cô Ngọc Nữ cũng luôn ý thức gắn kết với địa phương, quan tâm tham gia các phong trào của địa phương, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đảng viên tại cộng đồng và từ đó có những hoạt động hỗ trợ tích cực cho hoạt động cơ sở.

Đối với nhiệm vụ giảng dạy, cô Ngọc Nữ luôn cố gắng trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thông tin mới vào bài giảng.

Tâm đắc với phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là việc riêng của Đảng mà còn là việc chung, là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”, giảng viên Lê Thị Ngọc Nữ phấn đấu phải là tấm gương trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Luôn có tác phong gương mẫu khi tiếp xúc với quần chúng nơi cư trú và nỗ lực góp phần lan tỏa niềm tin về CNXH để người dân tin tưởng vào đường lối của Đảng và thực hành theo chủ trương của địa phương. Với cô Ngọc Nữ, “huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng là phương thức hữu hiệu để nền tảng tư tưởng của Đảng được bảo vệ vững chắc”.

Nói về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới để luôn là một đảng viên gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giảng viên Lê Thị Ngọc Nữ cho biết: “Tôi sẽ luôn phấn đấu giữ vững những kết quả đã đạt được, rèn luyện xứng đáng với niềm tin và trách nhiệm được giao, đặc biệt phấn đấu hơn nữa, nêu gương về mặt đạo đức, giữ vững lập trường.

Không ngừng tự học để nâng cao chuyên môn, nghiên cứu, cập nhật kiến thức để bài giảng ngày càng chất lượng, hiệu quả giảng dạy nâng cao.

Luôn tu dưỡng đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, không ngừng tự học suốt đời theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Thư- Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Phạm Hùng, giảng viên Lê Thị Ngọc Nữ có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tác phong chuẩn mực, không ngừng nghiên cứu, học tập và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong công việc thì có năng lực giảng dạy tốt, luôn có sáng tạo, nghiên cứu để bài giảng dễ tiếp cận và đạt hiệu quả cao hơn; tạo được sức lan tỏa tích cực cho học viên hiểu đúng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Bài, ảnh: HẢI YẾN