Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cách mạng Việt Nam

Kỳ cuối: 93 năm Đảng luôn vì nước, vì dân!

Cập nhật, 09:06, Thứ Năm, 28/09/2023 (GMT+7)

 

Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất tạo điều kiện để xây dựng các công trình lớn nhằm đưa đất nước tiến nhanh đến mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong ảnh: Cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023, giúp tăng năng lực giao thông vận tải cho vùng ĐBSCL.
Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất tạo điều kiện để xây dựng các công trình lớn nhằm đưa đất nước tiến nhanh đến mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong ảnh: Cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023, giúp tăng năng lực giao thông vận tải cho vùng ĐBSCL.

Các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng ta từ nguồn gốc hệ tư tưởng lý luận đến đường lối chính trị cách mạng Việt Nam.

Mặc dù hơn 90 năm qua, đường lối của Đảng luôn được toàn dân ủng hộ, đó là đánh đổ các đế quốc xâm lược và tay sai, giành độc lập, tự do cho dân tộc; đánh đổ chế độ phong kiến để xây dựng nền dân chủ cộng hòa, đem lại nền dân chủ thật sự cho Nhân dân lao động, đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa- một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh theo quy luật phát triển.

Tiếp theo, chúng xuyên tạc sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, phủ nhận sự hy sinh của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, trong đó có nhiều thế hệ đảng viên cộng sản đã xả thân chống giặc ngoại xâm cứu nước qua các cuộc chiến kéo dài hơn nửa thế kỷ từ trước năm 1930-1988 mà cho đến nay có hàng chục ngàn hài cốt chưa tìm thấy! Nhưng ngược lại, chúng không hề hổ thẹn khi ra sức bảo vệ cho quân xâm lược nước ngoài và bọn người Việt suốt đời làm tay sai phục vụ quân xâm lược.

Đồng thời, từ nước ngoài, chúng suy diễn, bịt mắt, bịt tai, phủ nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách mà Đảng, Nhà nước, người dân trong nước kiên trì, vượt khó, bền bỉ làm được để hôm nay thế nước Việt Nam càng ngày càng vững vàng, cuộc sống người dân không ngừng đi lên, được quốc tế công nhận.

Những việc Đảng làm là vì đất nước, vì Nhân dân

Nội dung Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã minh chứng Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên định, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước để nước Việt Nam được độc lập, Nhân dân được tự do. Và, cách mạng Việt Nam phải mất tròn 45 năm (1930-1975) mới làm được với cái giá không nhỏ.

Nhưng ai cũng biết rằng sau ngày 30/4/1975, mặc dù với thắng lợi lịch sử, miền Nam không còn bóng quân xâm lược, chính quyền Sài Gòn đầu hàng, quân đội Sài Gòn tan rã nhưng miền Nam có chấm dứt chiến tranh, Nhân dân có yên ổn chưa?

Thưa rằng chưa, và dù chiến thắng trên đại cuộc nhưng chính quyền cách mạng non trẻ miền Nam phải đối mặt ngày đêm với tàn quân Sài Gòn ngoan cố không đầu hàng, với lực lượng Fulro ở Tây Nguyên liên kết cùng tàn quân Sài Gòn rút vào rừng sâu lập căn cứ để hoạt động chống phá.

Ở Tây Nam Bộ thì ngay trong tháng 5/1975, quân đội của chính quyền Pol Pot đã tấn công chiếm đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc), bắt và giết 500 người dân ta; trên tuyến biên giới thì chúng cho quân có vũ trang gây sự, khiêu khích rồi dần dần nâng lên thành chiến tranh biên giới. Về ngoại giao thì Mỹ và các nước thân Mỹ mở chiến dịch bao vây, cấm vận toàn diện, cô lập Việt Nam để trả đũa việc thua 1975. 

Đối với Liên Xô, các nước Đông Âu bạn bè thì cắt giảm viện trợ do ta đã hoàn thành giải phóng miền Nam. Riêng đối với Trung Quốc thì phức tạp hơn. Vì lợi ích quốc gia mà trong giai đoạn 1972-1990, họ đã cắt viện trợ, cắt bang giao và trực tiếp buộc chúng ta phải tiếp tục chiến đấu tự vệ để bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo… 

Tóm lược ngắn gọn tình hình 10 năm của giai đoạn 1975-1985 tại miền Nam Việt Nam, để thấy rằng trong vô vàn khó khăn, phức tạp đe dọa an ninh quốc gia, đe dọa mất lãnh thổ, biên giới, biển đảo, ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội và cuộc sống bình thường của Nhân dân, thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam là người cầm lái đưa con tàu Việt Nam một lần nữa vượt qua bom đạn, vượt qua bão táp phong ba để đến vùng biển lặng gió yên như ngày nay. Công lao này được toàn dân trong ngoài nước và bạn bè các nước ghi nhận, biểu dương.

48 năm- Việt Nam thu được những thành tựu lớn 

Có lẽ bị thù hận chất chứa trong đầu hoặc viết theo lệnh ai đó, nên chúng cố tình không nói ra sự thật là từ thập niên 90 của thế kỷ XX trở về sau, Việt Nam tự đi trên đôi chân của mình trên con đường do Đảng vạch ra.

Đó là con đường độc lập, tự chủ, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai; đại đoàn kết hòa hợp dân tộc để xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kiên trì thực hiện mô hình kinh tế nhiều thành phần, đa dạng sở hữu có sự quản lý của Nhà nước. Về đối ngoại thì đa dạng hóa, đa phương hóa, sẵn sàng làm bạn với tất cả quốc gia, lãnh thổ.

Về quốc phòng thì kiên trì “nguyên tắc 4 không” là: không liên minh quân sự; không cho nước khác đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ; không cho nước khác dùng lãnh thổ, không phận để tấn công nước thứ ba và không dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Về xã hội thì có chính sách, chương trình quốc gia an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế “để không ai bị bỏ lại phía sau”; cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Đảng nếu không quan tâm, không chăm lo, để hộ nghèo địa phương rơi vào cảnh khốn cùng, thiếu đói.

Và chúng đâu hiểu rằng để có được những thay đổi nêu trên bắt nguồn từ Đảng ta kiên trì, kiên định chọn Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng để vạch ra đường lối chính trị, xây dựng các văn kiện từ nghị quyết Đảng, luật pháp của Nhà nước,…

Và trước khi ban hành đều trưng cầu lấy ý kiến toàn dân. Vậy thì đường lối chính trị xây dựng đất nước của Đảng, pháp luật Nhà nước cũng đã được “dân biết, dân bàn”, nên phản ánh được ý chí của Nhân dân. 

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng đề ra (1986) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm quyền con người,...

Việt Nam từ một nước có nền kinh tế kém phát triển, có thu nhập thấp, đã trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình, có chính trị ổn định, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Một thực tế là từ năm 1986-2020, kinh tế Việt Nam phát triển liên tục, GDP tăng trung bình khoảng 7% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 17 lần. Năm 2021, dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng 2,56%; sang năm 2022, tăng trưởng 8,02%.

Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn khoảng 4%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 90%; 100% trẻ em vùng đồng bằng, 90% trẻ em vùng rừng núi được đến trường; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. 

Với tất cả sự khiêm tốn của người cộng sản, chúng ta vẫn có thể ngẩng cao đầu tự hào nói rằng: Kể từ khi dựng nước, Việt Nam trải qua rất nhiều triều đại, trong đó có các triều đại có công rất lớn đối với nước, với dân nhưng, đến thời đại Hồ Chí Minh, nước ta có Đảng Cộng sản lãnh đạo thì 93 năm qua, Đảng đã làm cho nước, cho dân là nhiều nhất, lớn nhất!

Sự thật trên đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng của Nhân dân, của dân tộc. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay và mãi về sau là không thể thay thế. Mọi sự xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cần được nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ. 

Phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm hạ uy tính của Đảng, gây mất lòng tin vào Đảng đã và đang được các thế lực thù địch lựa chọn và xác định là mũi nhọn tấn công và có hiệu quả nhất. Trong khi đó, môi trường không gian mạng với ưu thế tốc độ lan truyền thông tin nhanh, diện thông tin rộng trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống của con người.

Thực tiễn là môi trường không gian mạng luôn mở, cho phép kết nối rộng rãi nên Việt Nam cũng là một trong số các nước có số lượng lớn người dân tham gia môi trường không gian mạng. Vì vậy, nhận biết để vạch trần thủ đoạn này của chúng trên không gian mạng là trực tiếp góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay.

Đảng viên phải đi đầu trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay, theo báo cáo của cơ quan chức năng, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thấy rõ sự chống phá của các thế lực thù địch, chưa xem đó là nguy hiểm; có biểu hiện thờ ơ, đứng ngoài cuộc; chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm, chính kiến khi tham gia mạng xã hội; thiếu ý thức, hành động phản bác những bài viết, các video clip,… có nội dung sai trái, bịa đặt nhằm xuyên tạc, đi ngược đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, Chủ nghĩa Mác- Lênin nói riêng.

Văn kiện Đại hội XIII khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước hoàn thiện và hiện thực hóa lý luận về đường lối đổi mới Việt Nam.

Đây là sự vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện Việt Nam thời kỳ mới; là sự sáng tạo lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phù hợp quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn đất nước và xu thế thời đại, trên cơ sở đúc kết những bài học thành công và thất bại của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới, kế thừa có chọn lọc tinh hoa, giá trị văn hóa và các thành tựu phát triển của nhân loại.

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam thành công, trước hết phải luôn kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng, lý luận của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc hết sức quan trọng, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi đoàn viên, hội viên, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá. Trong cuộc đấu tranh này vai trò các cấp ủy và đảng viên đóng vai trò tiên phong, chủ lực.

Mặt khác, cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập nâng cao lý luận để tạo “kháng thể” cho mình, đồng thời phải chủ động, tích cực đấu tranh chống lại lực lượng chống phá cho hiệu quả nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của toàn dân.

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN