Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật, 14:05, Thứ Ba, 28/12/2021 (GMT+7)

 

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 28/12/2021, BCĐ về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (BCĐ 35) của Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Năm 2021, công tác an ninh tư tưởng- văn hóa, an ninh chính trị; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái đã được Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai quyết liệt và đồng bộ. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

BCĐ 35 của Tỉnh ủy, của đảng đoàn, ban cán sự đảng và các huyện- thị- thành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy và các cấp ủy chỉ đạo các ngành, các địa phương bám sát tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ, tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Các địa phương, đơn vị đã tăng cường đổi mới hình thức như: tập trung biên tập nội dung tuyên truyền bằng hình ảnh infographic; tạo lập nhiều trang, nhóm trên mạng xã hội... cung cấp thông tin thường xuyên, cơ bản kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận những kết quả đạt được, hạn chế và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ lưu ý, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên đối với việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh, tăng cường công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động chống phá, vi phạm pháp luật, những sự vụ, sự việc tiêu cực. Đồng thời, thực hiện tốt việc nắm chắc tình hình, tư tưởng chính trị trong nội bộ, chủ động phát hiện ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”; chú trọng công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước…

Tin, ảnh: CẨM HUỆ