Khai sai thông tin trên biên bản vi phạm, phải xác nhận lại

Cập nhật, 08:33, Thứ Tư, 07/06/2023 (GMT+7)

Tôi cho bạn mượn xe và người này vi phạm lỗi không mang theo giấy tờ xe nên bị tạm giữ phương tiện. Khi công an lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC) thì bạn khai họ tên, địa chỉ của tôi. Giờ tôi muốn thay bạn nộp phạt và nhận lại xe nhưng sợ chữ ký của tôi và chữ ký trên biên bản VPHC không khớp nên không biết phải làm sao?

Nguyễn Ngọc Khánh

(Bình Tân)

Trả lời:

Theo Luật Xử lý VPHC, biên bản VPHC phải ghi rõ ngày tháng năm, địa điểm, họ tên, chức vụ người lập biên bản và họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của cá nhân hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm, biện pháp ngăn chặn VPHC và bảo đảm việc xử lý, tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ, lời khai của người vi phạm,… Do đó, khi người vi phạm khai sai thông tin cá nhân trên biên bản VPHC sẽ gây khó khăn và ảnh hưởng nhiều đến việc giải quyết.

Cụ thể với trường hợp của bạn, nếu muốn nhận lại xe, bạn phải trực tiếp làm việc với nơi đã lập biên bản xử phạt hành chính xác nhận lại thông tin sai sót trong quá trình khai báo của người vi phạm. Sau đó, bạn phải làm đơn xác nhận tên tuổi, địa chỉ và chứng minh phương tiện vi phạm thuộc quyền sở hữu của bạn để được giải quyết.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC