Chồng mất, vợ có quyền định đoạt tài sản chung?

Cập nhật, 08:21, Thứ Tư, 07/06/2023 (GMT+7)

Sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi muốn đi thêm bước nữa nên có ý định bán căn nhà đang ở. Nhưng tôi muốn giữ lại nhà để thờ cúng tổ tiên. Do mất đột ngột nên cha tôi không có để lại di chúc. Vậy mẹ tôi có quyền định đoạt tài sản chung là căn nhà có phần của cha tôi trong đó không?

Nguyễn Trọng Văn

(Trà Ôn)

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật, căn nhà của cha, mẹ ông được xem là tài sản chung của cả hai. Khi một người mất cũng chính là thời điểm mở thừa kế đối với phần tài sản riêng của người đó trong khối tài sản chung. Trường hợp trước khi chết cha ông không để lại di chúc thì phần tài sản của ông ấy sẽ được phân chia theo pháp luật.

Cụ thể, theo Điều 651 Bộ luật Dân sự, ông và mẹ của ông được xác định thuộc hàng thừa kế thứ nhất (nếu như đây là những người còn lại của hàng thừa kế thứ nhất). Khi đó, những người thừa kế cùng hàng sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Việc phân chia di sản sẽ do các đồng thừa kế thỏa thuận với nhau. Trường hợp thỏa thuận không thành, các bên có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu phân chia di sản thừa kế do cha ông để lại.

Căn cứ theo quy định trên, mẹ của ông không có quyền tự định đoạt toàn bộ tài sản này do tài sản là căn nhà gắn liền với phần di sản của cha ông chưa được chia thừa kế.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC