Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

Cập nhật, 09:56, Thứ Ba, 06/06/2023 (GMT+7)

Tôi dự định sắp tới sẽ đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bởi nhận thấy tiềm năng hiện nay ở địa phương là rất lớn. Tuy nhiên, do chưa am hiểu các quy định của pháp luật nên tôi muốn biết để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, chúng tôi cần đáp ứng điều kiện gì không?

Nguyễn Mỹ Như (Long Hồ)

Trả lời:

Vấn đề bạn đọc quan tâm được quy định cụ thể tại Điều 49 Luật Du lịch về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Theo đó, điều kiện kinh doanh dịch vụ này gồm: đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về PCCC, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú còn phải đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch theo quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC