Lao động diện tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu

Cập nhật, 05:36, Thứ Sáu, 02/06/2023 (GMT+7)

(VLO) Tôi được biết, người lao động muốn hưởng lương hưu phải đủ tuổi nghỉ hưu và đóng BHXH đủ thời gian theo quy định. Trường hợp người lao động bị tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi 2 năm thì có bị trừ tỷ lệ lương hưu và được hưởng quyền lợi gì không?

Lê Văn Dương (Tam Bình)

Trả lời: Theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì người lao động là cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế, nếu có đủ thời gian đóng BHXH từ 20 năm trở lên và đủ 55-58 tuổi đối với nam, đủ 50-53 tuổi đối với nữ sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam và trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có đủ 20 năm đóng BHXH thì khi bị tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu.

Theo đó, người lao động bị tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi 2 năm sẽ được trợ cấp 3 tháng tiền lương mỗi năm và không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Trường hợp bị tinh giản biên chế nghỉ hưu trước tuổi dưới 2 năm thì không bị trừ tỷ lệ lương hưu nhưng không được trợ cấp 3 tháng tiền lương mỗi năm.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC