Phân chia lại di sản khi xuất hiện người thừa kế mới

Cập nhật, 09:58, Thứ Ba, 06/06/2023 (GMT+7)

Trước khi cha tôi mất, ông có làm di chúc để lại toàn bộ phần di sản là nhà đất cho tôi. Nhưng mới đây, con riêng của ông ấy bất ngờ xuất hiện và yêu cầu phân chia lại di sản thừa kế. Xin hỏi pháp luật quy định ra sao về vấn đề này? Tôi có nghĩa vụ phải phân chia lại di sản thừa kế không?

Huỳnh Tấn Khoa (Mang Thít)

Trả lời:

Vấn đề ông thắc mắc được quy định tại khoản 1, Điều 662 Bộ luật Dân sự về phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới như sau: Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC