Ủy quyền chuyển nhượng đất giữa vợ chồng phải công chứng

Cập nhật, 08:22, Thứ Tư, 07/06/2023 (GMT+7)

Vợ chồng tôi muốn chuyển nhượng thửa đất là tài sản chung nhưng vì lý do công việc, tôi không có thời gian thực hiện các thủ tục nên muốn ủy quyền cho vợ đứng ra giao dịch. Vậy giấy ủy quyền giữa vợ chồng có cần công chứng không?

Lê Minh Phú

(Trà Ôn)

Trả lời:

Tại Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định, việc định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Trường hợp tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình thì việc định đoạt phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng.

Căn cứ quy định trên thì tài sản vợ chồng bạn muốn chuyển nhượng là đất thuộc bất động sản nên phải có sự thỏa thuận và đồng ý của hai vợ chồng. Trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn phải làm giấy ủy quyền cho vợ và giấy ủy quyền đó phải được công chứng. Sau khi công chứng, vợ của bạn mới có thể đứng ra giao dịch chuyển nhượng tài sản chung đó cho người khác.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC