Công dân Việt Nam không được đăng ký khai sinh bằng tên nước ngoài

Cập nhật, 07:42, Thứ Năm, 08/06/2023 (GMT+7)

Gia đình tôi chuẩn bị đón con đầu lòng nhưng chưa thống nhất được việc đặt tên vì bên ngoại muốn lấy tên tiếng nước ngoài đặt cho cháu. Xin hỏi, pháp luật hiện hành có quy định về việc đặt tên đối với công dân Việt Nam không?

Huỳnh Minh Phương

(Tam Bình)

Trả lời:

Tại Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định, công dân Việt Nam được xác định họ, chữ đệm, tên, dân tộc theo thỏa thuận của cha mẹ, được thể hiện trong tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì xác định theo tập quán. Tuy nhiên, việc cha mẹ thỏa thuận đặt tên cho con cái phải tuân thủ theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Dân sự. Cụ thể, tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

Trường hợp con chung giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, nếu cha mẹ lựa chọn mang quốc tịch Việt Nam cho con thì họ, chữ đệm, tên của trẻ phải tuân thủ theo các quy định trên. Do đó, nếu vợ chồng bạn đều có quốc tịch Việt Nam mà lấy tên nước ngoài đặt cho con thì khi đăng ký khai sinh sẽ bị cán bộ tư pháp từ chối.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC