Mất giấy chứng tử có thể xin cấp lại bản trích lục

Cập nhật, 22:28, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

Mẹ tôi mất cách nay 2 năm, gia đình đã làm giấy chứng tử nhưng giờ bản gốc bị thất lạc. Tôi có thể làm lại giấy chứng tử cho mẹ không và phải liên hệ cơ quan nào để được giải quyết?

Nguyễn Văn Sơn

(Long Hồ)

Trả lời:

Căn cứ Điều 37 Luật Hộ tịch, giấy khai tử hay giấy chứng tử là một loại giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã, nơi cư trú cuối cùng của người chết, cấp cho thân nhân là vợ chồng, cha mẹ, con hoặc người thân thích khác nhằm xác nhận một người đã chết và chấm dứt các quan hệ pháp luật có liên quan đến người đó. Nếu giấy chứng tử bản gốc bị mất, người thân của người đã mất không thể thực hiện thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính mà chỉ có thể xin cấp bản sao trích lục từ cơ sở dữ liệu hộ tịch để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Theo Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Do đó, bạn có thể xin cấp trích lục giấy chứng tử cho mẹ tại cơ quan đăng ký hộ tịch là UBND cấp xã và bản trích lục giấy chứng tử được cấp sẽ có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã mất.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC