Xã Tân Long Hội đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật, 20:34, Thứ Năm, 08/06/2023 (GMT+7)

 

Ông Nguyễn Văn Liệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua và bằng công nhận xã Tân Long Hội đạt chuẩn NTM.
Ông Nguyễn Văn Liệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua và bằng công nhận xã Tân Long Hội đạt chuẩn NTM.

Ngày 8/6, BCĐ Chương trình xây dựng NTM xã Tân Long Hội (Mang Thít) long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021- 2025.

Qua thời gian triển khai xây dựng NTM, kinh tế- xã hội của xã Tân Long Hội từng bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,15%, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,22 triệu đồng/năm, hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa; 100% hộ dân trong xã có điện sử dụng; hệ thống thủy lợi cơ bản được khép kín, chủ động nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; trạm y tế, trường học đạt chuẩn quốc gia, tạo điều kiện tốt cho việc học tập và chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Tổng nguồn lực xây dựng NTM của xã Tân Long Hội trên 359,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vận động xã hội hóa và huy động sức dân hơn 159 tỷ đồng (chiếm 44,2%), cùng hàng ngàn ngày công lao động.

Ông Nguyễn Văn Diên- Chủ tịch UBND huyện lưu ý, xã cần tiếp tục phát huy trí tuệ, nội lực của địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân, sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM; thực hiện hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tái cơ cấu ngành công thương phù hợp với tình hình địa phương; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng; tạo ra chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản; gắn với phát triển ngành nghề nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm mới, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người dân.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI