Chuyển đổi số là xu thế tất yếu

Cập nhật, 05:51, Thứ Tư, 10/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Tại hội nghị của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Đó là xu thế tất yếu và là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập.

Theo đánh giá Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, quá trình chuyển đổi số trong nước đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều địa phương. Nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến tương đối rõ ở các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu.

Song song đó, việc chuyển đổi các hoạt động quản lý nhà nước từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển từ văn bản giấy sang môi trường số được đẩy mạnh và đạt kết quả bước đầu rất đáng trân trọng; nhiều sản phẩm, dịch vụ được đưa ra phục vụ kịp thời, hiệu quả người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng số tiếp tục được phát triển từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu chuyển đổi số.

Đặc biệt, một số chỉ tiêu của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 đã sớm đạt mục tiêu đề ra như tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là 100%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán là 66%, vượt mục tiêu đề ra là 65%...

Tuy vậy, việc chuyển đổi số vẫn còn những tồn tại, hạn chế, cụ thể công tác xây dựng thể chế, chính sách để hoàn thiện môi trường pháp lý cho chuyển đổi số còn chậm; hạ tầng số cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ; người dân chưa thấy thuận tiện, dễ dùng, chưa được khuyến khích khi tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số...

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ, tổng thể trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”; đi nhanh nhưng chắc chắn, dễ làm trước, khó làm sau, đi từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn và cần được thực hiện một cách thực chất, không cầu toàn, không nóng vội.

Trong quá trình thực hiện, phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực chuyển đổi số và người dân, doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt, người đứng đầu phải truyền cảm hứng, tạo ra xu thế, thúc đẩy phong trào chuyển đổi số, triển khai công việc thực chất để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thật.

AN NHIÊN