Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai

Cập nhật, 14:52, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

Ngày 15/3, đoàn khảo sát, giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai thực hiện cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại Sở TN - MT. (ảnh)

Theo Sở TN - MT, đến 31/12/2022, đã cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân đạt 98,5% tổng thửa đất cần cấp giấy và 99,1% tổng diện tích cần cấp giấy; cấp đổi cho người sử dụng đất đạt 90,69%. Các cơ chế, chính sách về cấp, cấp đổi GCNQSDĐ cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và các tổ chức.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề vướng mắc, hạn chế như quy định đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân; quy định tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất trên địa bàn tỉnh; chính sách về thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đỗ Đình Gần kiến nghị Sở TN - MT tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ địa chính các cấp; triển khai phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong toàn hệ thống ngành; quan tâm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký biến động đất đai, quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, nghiên cứu tham mưu đề xuất các chính sách hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo thông suốt, đồng bộ phục vụ cho người dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA