Đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Cập nhật, 13:57, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Thời gian thực hiện kiểm tra, đôn đốc từ ngày 10 đến ngày 25 hàng tháng.

Theo đó, tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, nhất là dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đánh giá việc chấp hành quy định về lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng bộ, cơ quan, địa phương…

Tổ công tác phải báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi Thủ tướng Chính phủ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Tổ công tác số 1 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng sẽ kiểm tra tại nhiều bộ, cơ quan Trung ương. Tại các địa phương sẽ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại TP Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL.

N. HOÀNG