Tăng cường hợp tác và xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Cập nhật, 18:30, Thứ Ba, 14/03/2023 (GMT+7)

 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Ngày 14/3, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2022.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo công tác PCPNN năm 2022, trọng tâm công tác năm 2023; thông tin về vai trò, sự tham gia của các tổ chức PCPNN góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân; tình hình hoạt động  PCPNN liên quan đến an ninh, chính trị và các vấn đề cần lưu ý trong tình hình hiện nay; tình hình thực hiện Nghị định 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam và những vấn đề đáng lưu ý.

Riêng tại Vĩnh Long, theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, công tác vận động viện trợ PCPNN đã tập trung hỗ trợ các xã thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM, nhất là về an sinh xã hội, đường giao thông nông thôn liên xóm, liên ấp… Công tác quản lý hoạt động và quản lý viện trợ các tổ chức PCPNN chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Hà Kim Ngọc - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN đề nghị Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ động kết nối, theo dõi tình hình, kịp thời phối hợp chia sẻ thông tin cho địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và xúc tiến vận động viện trợ PCPNN. Bên cạnh đó, các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát, tạo động lực tốt cho các tổ chức PCPNN.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA