Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông

Cập nhật, 14:57, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc quy định về TTATGT, văn hóa giao thông, nhất là các quy định về nồng độ cồn, tốc độ khi tham gia giao thông; đồng thời, tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, cộng đồng dân cư và toàn thể Nhân dân cùng tham gia thực hiện.

Thường xuyên quán triệt, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị về trách nhiệm nêu gương việc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT.

Trường hợp vi phạm bị xử lý phải chấp hành nghiêm quy trình, hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ; nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xin bỏ qua lỗi vi phạm hoặc tác động đến việc xử lý của lực lượng chức năng…

HẠNH UYÊN