Vũng Liêm: Bầu 170 thành viên Ban Thanh tra nhân dân với tỷ lệ tán thành 100%

Cập nhật, 05:15, Thứ Ba, 15/03/2022 (GMT+7)

(VLO) Huyện Vũng Liêm hoàn thành hội nghị cử tri ở ấp- khóm để bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022- 2024 kết hợp với bước 2 của quy trình bầu cử Trưởng ấp- khóm nhiệm kỳ 2022- 2027.

Đến nay, đã tổ chức 581 cuộc hội nghị, có 26.460 cử tri tham dự, bầu ra 170 thành viên Ban Thanh tra nhân dân với tỷ lệ cử tri biểu quyết thống nhất 100% thành viên Ban Thanh tra nhân dân được giới thiệu bầu.

Có 2 xã (Tân An Luông, Thanh Bình) bầu 11 thành viên/xã. Có 11 xã- thị trấn (thị trấn Vũng Liêm, xã Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Chánh, Trung Hiệp, Trung Hiếu, Hiếu Phụng, Hiếu Nhơn, Tân Quới Trung, Quới An, Quới Thiện) bầu 9 thành viên/xã- thị trấn. 7 xã còn lại bầu 7 thành viên/xã.

THỤY VŨ