Bình Tân: Thu gom trên 80% bao gói thuốc bảo vệ thực vật

Cập nhật, 05:20, Thứ Ba, 15/03/2022 (GMT+7)

(VLO) Đó là tổng lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom tại huyện Bình Tân, góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn; đồng thời nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Bình Tân đã xây 460 bể chứa ở các xã- thị trấn và 2 kho lưu chứa tại 2 xã Tân An Thạnh và Mỹ Thuận để chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh (tỉnh Long An) để xử lý toàn bộ bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh.

Năm 2019- 2021, huyện đã thu gom và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý 3 đợt với khối lượng 22.616kg. Huyện đang triển khai nâng cấp 2 kho chứa lớn để góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn và không để vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát tán trên đồng ruộng.

NGUYỄN PHƯƠNG