Bình Tân: Tổng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới hơn 12.200 tỷ đồng

Cập nhật, 14:19, Thứ Ba, 15/03/2022 (GMT+7)

(VLO) Đó là tổng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Bình Tân từ năm 2011 đến nay, trong đó vốn vay từ các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất- kinh doanh, xây nhà ở… chiếm 80,5%.

Để nguồn vốn huy động được quản lý sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, UBND huyện đã phân bổ kinh phí đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng có trọng tâm, trọng điểm; trong đó ưu tiên công trình hạ tầng kinh tế- xã hội phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh như: giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi, đầu tư phát triển sản xuất...

Đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại các xã được Ban quản lý dự án huyện, Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng tốt, phát huy hiệu quả đầu tư.

Việc huy động nguồn vốn của nhân dân đóng góp, nguồn vốn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn khác được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, đồng thời sử dụng có hiệu quả, qua đó đảm bảo sự đồng thuận trong nhân dân, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đến nay, huyện Bình Tân không còn nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình xây dựng NTM.

NGUYỄN XUÂN