Trên 16.900 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai

Cập nhật, 05:20, Thứ Ba, 15/03/2022 (GMT+7)

 

Hỗ trợ khắc phục hậu quả giông lốc, đảm bảo an toàn nơi ở cho người dân.
Hỗ trợ khắc phục hậu quả giông lốc, đảm bảo an toàn nơi ở cho người dân.

(VLO) UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025. Tổng vốn cần đầu tư thực hiện kế hoạch là hơn 16.900 tỷ đồng cân đối từ quỹ PCTT, ngân sách trung ương và địa phương, nguồn đóng góp của người dân, từ các tổ chức và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Kế hoạch được ban hành trên cơ sở đánh giá đặc điểm tự nhiên, dân sinh kinh tế- xã hội, hiện trạng công tác PCTT- TKCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020, kế hoạch xác định các rủi ro thiên tai và đề xuất các nguồn lực, các biện pháp PCTT- TKCN cho giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời xây dựng nhiệm vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác này.

Triển khai thực hiện kế hoạch, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đạt các mục tiêu đến năm 2025 giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015- 2020; 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trong tỉnh được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai; 100% lực lượng làm công tác PCTT được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về PCTT; 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn.

Tin, ảnh: TRUNG CHÁNH