Bình Tân: 65 người tái cử Trưởng ấp- khóm

Cập nhật, 05:15, Thứ Ba, 15/03/2022 (GMT+7)

(VLO) Huyện Bình Tân hiện có 70 ấp- khóm. Đến nay, các địa phương trong huyện đã thực hiện xong bước 1, 2 của quy trình bầu cử Trưởng ấp- khóm nhiệm kỳ 2022- 2027, thảo luận tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách những người giới thiệu ứng cử Trưởng ấp- khóm.

Theo đó, có 140 đảng viên tham gia ứng cử Trưởng ấp- khóm, trong đó chỉ có 3 nữ, chiếm 2,1%. Trong số các đảng viên tham gia ứng cử có 65 người tái cử, các ứng cử viên mới chủ yếu là công an, ấp đội, ngành và đoàn thể ấp. Có 4 trường hợp không phải là người địa phương tham gia ứng cử, chiếm gần 2,9%, các trường hợp này đều thực hiện đúng quy trình hướng dẫn.

Nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử Trưởng ấp- khóm, UBND huyện chỉ đạo các xã- thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức hội nghị Ban Công tác Mặt trận ấp để ấn định danh sách chính thức những người ứng cử Trưởng ấp- khóm (hiệp thương lần 3); niêm yết danh sách những người ứng cử, UBND cấp xã quyết định thành lập ở mỗi ấp một tổ bầu cử để lập và niêm yết danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình…

THỤY VŨ