Phải có ít nhất 1 mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả

Cập nhật, 12:06, Thứ Ba, 15/03/2022 (GMT+7)

(VLO) Đây là một trong những nội dung quan trọng trong quyết định của UBND tỉnh về kế hoạch phát động xây dựng khu dân cư, xã- phường- thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, giai đoạn 2022- 2026.

Để được công nhận xã- phường- thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, địa phương đó phải không để xảy ra một trong các trường hợp như: hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ nhân dân,…

Bên cạnh, 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý trên địa bàn đăng ký, trong đó có từ 70% trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Công an xã- phường- thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không có cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.

NGUYỄN THỊNH