Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tăng cường an toàn vệ sinh lao động

Cập nhật, 05:40, Thứ Năm, 28/05/2020 (GMT+7)

Thực hiện Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát chủ đề và nội dung hoạt động của tháng hành động.

Đoàn công tác Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020 tại một cơ sở sản xuất kinh doanh.
Đoàn công tác Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kiểm tra các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020 tại một cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 diễn ra toàn tỉnh (từ 1- 31/5) với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi
làm việc”.

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần triển khai tốt các nhiệm vụ bao gồm: rà soát, bổ sung nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật ATVSLĐ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, quản lý, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ đối với máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; kiểm soát, ngăn ngừa có hiệu quả các yếu tố nguy hiểm, có hại đến sức khỏe và tính mạng của người lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động;...

Triển khai hiệu quả các nội dung của tháng hành động là góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho người sử dụng và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: MINH THÁI