Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

Cập nhật, 13:29, Thứ Năm, 28/05/2020 (GMT+7)

Một trong những kế hoạch Chương trình Xúc tiến đầu tư (ĐT) tỉnh năm 2020 là tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh về thủ tục có liên quan đến việc tổ chức triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, định kỳ hàng quý, UBND tỉnh tổ chức 2 cuộc hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế- xã hội, tình hình ĐT, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch ngành, thủ tục, chính sách ưu đãi ĐT; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà ĐT nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu môi trường ĐT tại tỉnh.

Phối hợp với viện, trường mở các lớp trung, dài hạn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lãnh đạo quản lý, kể cả người lao động của các doanh nghiệp.

Trong hợp tác về xúc tiến ĐT, phối hợp với bộ, ngành Trung ương tổ chức các hoạt động xúc tiến ĐT ở trong và ngoài nước; tăng cường kết nối, hợp tác với các tổ chức, hội, hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam nhằm thông tin về môi trường ĐT; ưu tiên thực hiện các hoạt động xúc tiến ĐT có tính liên kết vùng, lồng ghép với các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch.

H.MINH