Diễn đàn thanh niên

Ý tưởng sáng tạo phải mang lại giá trị cho xã hội

Cập nhật, 22:11, Thứ Sáu, 15/01/2021 (GMT+7)

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” từ khi ra đời đến nay đã thu hút đoàn viên thanh niên tham gia với nhiều công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào thực tế góp phần làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Không thể phủ nhận sức sáng tạo của tuổi trẻ được nâng lên từ phong trào trên. Các bạn trẻ đã thể hiện được vai trò, bản lĩnh và xây dựng được hình ảnh đẹp trong việc tham gia đóng góp trí tuệ, khả năng của mình vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, thực chất phong trào này mới chỉ dừng lại ở một bộ phận đoàn viên, thanh niên đam mê nghiên cứu, sáng tạo dẫn đến số lượng ý tưởng, sáng kiến, công trình, sản phẩm hàng năm chưa nhiều. Đó là chưa kể, các ý tưởng, đề tài, sáng kiến của bạn trẻ còn mờ nhạt và tính ứng dụng cũng như giá trị mang lại cho xã hội chưa cao, chỉ dừng lại ở… phong trào.

Nói về vấn đề này, một cán bộ Đoàn cơ sở trần tình: nguyên nhân chủ yếu là do đa phần đoàn viên, thanh niên chưa nhận thức rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của sức sáng tạo. Hàng năm, tổ chức Đoàn- Hội có tổ chức các hội thi, ngày hội sáng tạo nhưng chưa nhiều. Các hoạt động sáng tạo cấp cơ sở còn mang tính hình thức. Còn việc hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo thì như… muối bỏ biển. Vì vậy, chưa khuyến khích cũng như tạo được động lực để đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, việc thanh niên phát huy cao độ tinh thần sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, học tập là rất cần thiết. Thiết nghĩ để phong trào này ngày càng lan tỏa, các cấp bộ Đoàn- Hội cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng của sáng tạo trong quá trình học tập, lao động, sản xuất để tạo sự đồng thuận, chung tay của các bạn trẻ. Cùng với đó là tham mưu những chính sách để ươm mầm, hỗ trợ cũng như tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên sáng tạo.

Đối với các bạn trẻ, phải tự thân đề xuất ý tưởng, giải pháp tham gia giải quyết các vấn đề bằng kiến thức, khả năng, chuyên môn của mình. Bởi tuổi trẻ là phải sáng tạo. Nếu các bạn đam mê và sẵn sàng sáng tạo thì sẽ vượt qua được chính mình, tạo ra những giá trị mới trong từng hoạt động.

TUỆ LÂM