Nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên

Cập nhật, 22:11, Thứ Sáu, 15/01/2021 (GMT+7)

Năm 2020, thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, các cơ sở Đoàn tiếp tục vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia thực hiện tốt phong trào tương trợ vốn xoay vòng bằng nhiều hình thức như thành lập các tổ góp vốn xoay vòng, đảm nhận thực hiện các công việc tại đơn vị để tăng thu nhập và gây quỹ cho chi đoàn, tăng gia sản xuất... Kết quả, có hơn 50 tổ góp vốn, thu hút trên 2.000 lượt ĐVTN tham gia.

Bên cạnh đó, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, Đoàn khối tổ chức được 175 hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ- thể dục thể thao trong năm với hơn 15.600 lượt ĐVTN tham gia.

Đồng thời, tiếp tục triển khai và nhân rộng các hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ giúp ĐVTN chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế; rèn luyện bản lĩnh, tác phong, ứng xử của thanh niên thời kỳ hội nhập trên nền tảng văn hóa dân tộc.

TUYẾT NGA