Trà Ôn

Diện tích cam sành tiếp tục tăng

Cập nhật, 18:29, Thứ Ba, 22/02/2022 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Trà Ôn, do hiệu quả kinh tế mang lại khá cao nên gần đây diện tích cây cam sành trên địa bàn huyện phát triển rất mạnh, nhất là trồng trên nền đất mới, đưa cam xuống ruộng.

Tính đến nay, toàn huyện có hơn 7.182ha cam sành, trong đó cam sành trên đất lúa trên 5.988ha, chiếm hơn 83%. Diện tích đang cho hiệu quả kinh tế là 3.904,4ha, diện tích cam tơ là 2.954,7ha, còn lại diện tích già cỗi chiếm 323,8ha.

Nhờ chú trọng thay đổi cây giống theo hướng tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nên lợi nhuận cao, giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu nhờ trồng cam sành. Trong một năm, bình quân mỗi công cam (1.000m2) cho từ 5- 10 tấn trái. Cam nghịch vụ có giá bán 20.000- 30.000 đ/kg. Còn ở vụ thuận, giá bán từ 8.000- 12.000 đ/kg. Hiện tại, cam sành có giá dao động từ 15.000- 16.000 đ/kg, người trồng có lời từ 500- 550 triệu đồng/ha.

MINH TRÚC