Tham vấn chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể

Cập nhật, 06:56, Thứ Bảy, 18/03/2023 (GMT+7)

 

Đại diện các HTX cho ý kiến đối với các nghị quyết và đề xuất một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.
Đại diện các HTX cho ý kiến đối với các nghị quyết và đề xuất một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.

Sáng 17/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể (KTTT) và triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai 5 nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ: phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu tiên tiến tiết kiệm nước; liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện nhiệm vụ phát triển giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2030; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với HTX nông nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Các đại biểu còn được thông tin, lấy ý kiến về 2 dự thảo nghị quyết về: sửa đổi, bổ sung một số điều quy định của chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh; chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức KTTT và mức hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức KTTT.

Hội nghị giúp các đại biểu nắm bắt những nội dung cốt lõi trong các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ KTTT để áp dụng vào trong thực tiễn. Đồng thời, được giải đáp, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chính sách của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Minh Dũng- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lưu ý các HTX cần mạnh dạn chủ động trong việc xác định hướng đi, mở rộng sản xuất kinh doanh, luôn cập nhật tình hình trong nước, trong tỉnh, nhất là những chủ trương, chính sách quan trọng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với lĩnh vực nông nghiệp, để hoạch định chiến lược của HTX hoạt động có hiệu quả và ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI