Đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tình hình mới

Cập nhật, 06:45, Thứ Sáu, 17/03/2023 (GMT+7)

Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Liệt- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023, ngày 16/3.

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 184 HTX, tăng 7 HTX so cùng kỳ; trong đó có 16 HTX thành lập mới. Lãi bình quân cả năm ước đạt 272 triệu đồng/HTX, tăng gấp 1,68 lần, đạt 100% kế hoạch. HTX có tổng số 9.041 thành viên, tăng gấp 1,2 lần; lao động làm việc thường xuyên là 6.463 lao động, thu nhập bình quân 50 triệu đồng/năm, tăng 1,25 lần và đạt 125% kế hoạch.

Số cán bộ quản lý HTX là 550 người (16,7% có trình độ CĐ, ĐH trở lên). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, KTTT gặp không ít khó khăn, hạn chế: hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa cao, khó tiếp cận các nguồn vốn…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận tập trung phân tích sâu, làm rõ những khó khăn, đề xuất các giải pháp để phát triển KTTT. Đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong tình hình mới. Bên cạnh, kịp thời ghi nhận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các HTX ngay từ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo, kết nối cung cầu, hỗ trợ các HTX tiếp cận vốn, xây dựng thương hiệu…

TUYẾT HIỀN