Đã hoàn thành phê duyệt quyết toán 177 dự án

Cập nhật, 06:57, Thứ Bảy, 18/03/2023 (GMT+7)
Theo BCĐ Xây dựng cơ bản tỉnh, năm 2022, tổng số dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán là 177 dự án với tổng mức đầu tư hơn 3.184 tỷ đồng, giá trị quyết toán được phê duyệt hơn 2.847 tỷ đồng, giảm hơn 19 tỷ đồng so với chủ đầu tư đề nghị. Trong đó, trong thời gian quyết toán theo quy định là 149 dự án, vi phạm quy định thời gian quyết toán 28 dự án.
 
Bên cạnh, dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán là 40 với tổng mức đầu tư gần 977,5 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán gần 783 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 760,5 tỷ đồng. Mặt khác, dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán là 55 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.324 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 1.139 tỷ đồng (trong đó, vi phạm quy định về thời gian quyết toán 9 dự án).
 
Trong năm 2022, số dư tạm ứng từ 2021 trở về trước chuyển sang được thu hồi của tất cả các nguồn vốn là 879,445 tỷ đồng, đạt 72% so tổng số dư tạm ứng được chuyển sang, cao hơn 3% so cùng kỳ năm 2021.
 
NAM ANH