Triển khai đồng bộ các biện pháp tăng nguồn thu

Cập nhật, 10:51, Thứ Tư, 18/01/2023 (GMT+7)
Ngân sách nhà nước góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Ngân sách nhà nước góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2023, ngành thuế Vĩnh Long đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và 10 nhóm giải pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao là 5.416 tỷ đồng.

Để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong năm 2023, dự báo có nhiều thuận lợi đan xen không ít khó khăn, rủi ro, thách thức tiếp tục ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác thuế nói riêng. Ngay từ đầu năm, ngành thuế đề ra nhiệm vụ tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023.

Trong đó phải triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý, khai thác tăng thu tại các chức năng quản lý thuế như: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nhất là công tác kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế; đẩy mạnh công tác quản lý nợ, hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra và tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản… phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2023 ở mức cao nhất có thể.

Cùng với những nhiệm vụ cụ thể của ngành thuế, để đạt các mục tiêu đề ra năm 2023, ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: mỗi cán bộ, công chức cơ quan thuế phải chủ động hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với ngành thuế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các chính sách pháp luật về thuế nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp NSNN. Triển khai thực hiện tốt, kịp thời chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho người nộp thuế trong việc giảm, giãn, xóa nợ thuế; tạo lòng tin của doanh nghiệp vào Chính phủ, địa phương và ngành thuế.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi trốn thuế, gian lận thuế tạo sự đồng thuận và tiền đề trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, trên cơ sở đó tuyên truyền vận động khai thác những nguồn thu phát sinh mới để bù đắp hụt thu NSNN...

Cùng với đó, phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu của cơ quan thuế với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự phối hợp của các sở ngành liên quan về công tác thuế. “Công tác thu NSNN là nhiệm vụ chung, trọng tâm của cả hệ thống chính trị không phải là nhiệm vụ riêng có của ngành thuế”- ông Lữ Quang Ngời nhấn mạnh và đề nghị các địa phương: Quan tâm chỉ đạo các ban, ngành huyện và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành thuế trong việc tác động thu nợ, khai thác các nguồn thu trên địa bàn được phân công quản lý… UBND tỉnh sẽ rà soát gắn nhiệm vụ chi NSNN địa phương với kết quả thu thực tế của từng địa bàn nhằm để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác thuế năm 2023 trên nguyên tắc có thu thì mới được chi.

Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC