Đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm

Cập nhật, 19:50, Thứ Năm, 03/03/2022 (GMT+7)

Năm 2022, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn; liên kết, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, thông qua Phòng trưng bày sản phẩm của Hội LHPN tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Long để kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã, doanh nghiệp và các ý tưởng khởi nghiệp.

Bên cạnh, các cấp hội tăng cường công tác phối hợp thành lập tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã, xây dựng mô hình từ nguồn lực địa phương hỗ trợ; khuyến khích xây dựng mô hình tham gia sản xuất sạch, an toàn, phát triển ngành nghề truyền thống, nghề mới.

Đồng thời khuyến khích các mô hình tăng quy mô, tăng tính liên kết, mạnh dạn tham gia vào chuỗi giá trị, khởi nghiệp và phát triển sản phẩm mới ứng dụng khoa học công nghệ. Quan tâm hỗ trợ đăng ký xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP và kết nối xây dựng cộng đồng sản xuất, tiêu dùng sạch, an toàn.

HẢI YẾN