Sẽ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn

Cập nhật, 07:21, Thứ Hai, 19/12/2016 (GMT+7)

UBND TP Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch về thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2020.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai minh bạch, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong đó, trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động; tập trung cải cách hành chính, đẩy mạnh và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật,…

UBND thành phố cũng nêu các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Cải cách hành chính, xử lý vướng mắc, khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp;…

KHÁNH DUY- KIÊN CƯỜNG