Tăng cường sở hữu trí tuệ, khuyến khích các hoạt động sáng tạo

Cập nhật, 05:59, Thứ Năm, 29/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở KH - CN, qua một năm thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2030, công tác đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ phù hợp với từng nhóm đối tượng đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực quản lý, khả năng chủ động khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đến nay, tỉnh đã có 73 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, bao bì của sản phẩm OCOP ngày càng phát triển.

Xây dựng và vận hành phần mềm, chương trình ứng dụng trên thiết bị điện tử, thiết bị di động để cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn về sở hữu trí tuệ. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và áp dụng phần mềm chấm điểm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP…

Thời gian tới, Sở KH - CN tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền về sở hữu trí tuệ với nhiều hình thức. Điều tra, khảo sát hiện trạng và tiềm năng để lựa chọn sản phẩm, loại hình bảo hộ thích hợp cho các sản phẩm đặc sản như: xoài cát núm, sầu riêng, cam sành, khoai lang…

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Đồng thời, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ để góp phần khuyến khích các hoạt động sáng tạo, khai thác và bảo vệ các tài sản trí tuệ, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ...

PHƯƠNG THƯ