Tiếp tục ứng dụng KH - CN nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Cập nhật, 18:26, Thứ Hai, 26/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 26/12, Sở KH - CN tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. 

Thời gian qua, nhận thức của các cấp, các ngành đối với vai trò, động lực của KH - CN tại địa phương có chuyển biến tích cực.

Trong năm, sở nghiệm thu 10 nhiệm vụ KH - CN trên nhiều lĩnh vực, qua đó cung cấp luận cứ khoa học cho các quyết sách, chủ trương, quy hoạch phát triển của địa phương. Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, hoạt động thông tin KH - CN,… từng bước được ổn định và phát triển.

Việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH - CN vào sản xuất được chú trọng, nhất là việc triển khai các mô hình KH - CN phục vụ xây dựng NTM…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, phấn đấu năm 2023, tiếp tục thực hiện đổi mới tổ chức và cơ chế, chính sách về KH - CN nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động KH - CN, gắn bó chặt chẽ ứng dụng KH - CN với sản xuất và đời sống.

Triển khai tốt chương trình phát triển tài sản trí tuệ; chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia... Bên cạnh đó, phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học, chế biến - bảo quản nông sản…

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ