Thông tư hướng dẫn tự động giãn chu kỳ đăng kiểm ô tô

Cập nhật, 07:12, Thứ Ba, 06/06/2023 (GMT+7)

Ngày 2/6/2023, Bộ GT-VT ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, các xe ô tô chở người 9 chỗ không kinh doanh vận tải (có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13-20 năm) đã được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định trước ngày 22/3/2023 và vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày 3/6/2023 sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT.

Cơ quan đăng kiểm sẽ tự động cấp giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với các phương tiện trên mà chủ xe không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định lại, giúp giải quyết căn bản thực trạng ùn tắc trong kiểm định xe cơ giới hiện nay.

Việc cấp giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với các phương tiện thuộc diện giãn chu kỳ kiểm định được cập nhật dần theo thứ tự các xe đến hạn kiểm định trước.

Theo Thông tư 08, nếu xe cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định lần đầu thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.

Trường hợp xe cơ giới chỉ có giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe, đơn vị đăng kiểm cấp tem kiểm định lần đầu và cấp giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo mẫu quy định.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định rõ với xe cơ giới có biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen, sê ri biển số sử dụng một trong các chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z, sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định loại dành cho xe cơ giới có kinh doanh vận tải.

Các trường hợp khác cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định theo khai báo của chủ xe. Thông tư 08/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ 3/6/2023.

BT (theo luatvietnam.vn)