5 thành tích khoa học và công nghệ được xem xét trọng dụng

Cập nhật, 05:50, Thứ Tư, 31/05/2023 (GMT+7)

(VLO) Ngày 22/5/2023, Bộ KH-CN ban hành Thông tư 05/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động KH-CN. Thông tư 05 có hiệu lực từ ngày 7/7/2023.

Theo Thông tư 05, một số thành tích KH-CN được quy đổi để xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ; bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác.

Các thành tích KH-CN, cách tính điểm quy đổi thành tích KH-CN để xem xét áp dụng chính sách trọng dụng bao gồm:

- Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong nước có uy tín hoặc sách chuyên khảo hoặc giáo trình đã được xuất bản theo quy định của pháp luật.

- Giải thưởng về KH-CN bao gồm: Giải thưởng uy tín trong nước, giải thưởng quốc tế về KH-CN.

- Sáng chế hoặc giải pháp hữu ích hoặc giống cây trồng đã được cấp văn bằng bảo hộ.

- Nhiệm vụ KH-CN đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên. Nhiệm vụ KH-CN được xác định theo quy định tại Nghị định 08/2014/NĐ-CP.

- Dự án hoặc công trình hoặc đồ án thuộc chuyên ngành kỹ thuật là các dự án hoặc công trình hoặc đồ án phát triển, ứng dụng, triển khai công nghệ hoặc các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi ngành kỹ thuật, kinh tế- kỹ thuật do cá nhân đảm nhiệm, được phân theo loại và cấp tại quy định của pháp luật chuyên ngành.

BT (theo luatvietnam.vn)